Concertinan sormiot

Englantilainen concertina

Englantilainen concertina on täysin kromaattinen. Näppäinjärjestelmä poikkeaa muista järjestelmistä sangen paljon, sillä kromaattisuus on jaettu tasaisesti vasemmalle ja oikealle kädelle. Jokaisesta näppäimestä tulee yksittäinen ääni eikä sointukoneistoa ole. C-duuriasteikko menee käsien vuorottelun osalta c1 ylöspäin vasen-oikea-vasen-oikea ja niin edelleen. Basso-osaa soittimessa ei siis ole.

Peukalot ovat jatkuvasti kiinni soittimessa ja pikkusormikin on suurimmaksi osaksi aikaa tukemassa soitinta omassa tuessaan. Tämän vuoksi sormien numerointi alkaa etusormesta (1) ja päättyy pikkusormeen (4). Etusormella soitetaan kahta peukaloa lähinnä olevaa riviä, keskisormella kolmatta riviä peukalosta katsottuna ja nimettömällä soitetaan alinta riviä. Pikkusormea käytetään vain tarvittaessa näppäimistöllä.

Tällä näppäinkaaviolla englantilaisen concertinan näppäinjärjestelmä lienee helpoin ymmärtää. Matalat äänet sijaitsevat kuvan alalaidassa, eli lähimpänä soittajaa. Kaaviossa B-äänen merkintä vastaa Suomessa yleisesti käytössä olevaa h-ääntä.

Englantilaisen concertinan näppäinkaavio.