Termistö

Alle on koottu harmonikka-alan vastaavuussanasto. Sanatarkkoja käännöksiä on käytössä olevien sanojen pohjalta vaikea luoda. Sanat on järjestetty aihealueittain. Kannattaa käyttää sanaston omaa hakukonetta. Taulukointi ei toimi kunnolla mobiililaitteilla.

Englanninkielisessä sanasto-osassa sanojen pääsääntöiset erot ovat brittienglannin ja amerikanenglannin välillä, mutta toistaiseksi näitä sanoja ei ole eroteltu toisistaan. Italiankielessä korostuu sanojen, kuten koko valtion historiassa ja kulttuurissa, paikallisuus. Pääsanasto perustuu Castelfidardon alueen sanoihin. Stradellalaisten sanojen perään on liitetty lyhenne ”STR”.

Suomenkielinen sanasto perustuu sanoihin, jotka ovat yleisesti käytössä, mutta joita ei välttämättä ole kirjattu aikaisemmin. Muutamia sanoja on poimittu entisiltä harmonikanrakentajilta ja muilta alan harmonikkavaikuttajilta. Joillekin harmonikan osille on määritelty suomenkielisen vastine.

Harmonikassa on tuhansia osia, eikä kaikilla ole omaa nimitystä. Nämä osat täytyy selittää muiden sanojen avulla. On myös tilanteita, jossa jollain osalla on vain italiaksi oma sanansa, mutta jolla ei ole vastinetta esimerkiksi suomen kielestä. Mikäli haluat täydentää sanastoa, ota yhteyttä.