Termistö

Alle on koottu harmonikka-alan vastaavuussanasto. Sanatarkkoja käännöksiä on käytössä olevien sanojen pohjalta vaikea luoda. Sanat on järjestetty aihealueittain. Kannattaa käyttää sanaston omaa hakukonetta. Taulukointi ei toimi kunnolla mobiililaitteilla.

Englanninkielisessä sanasto-osassa sanojen pääsääntöiset erot ovat brittienglannin ja amerikanenglannin välillä, mutta toistaiseksi näitä sanoja ei ole eroteltu toisistaan. Italiankielessä korostuu sanojen, kuten koko valtion historiassa ja kulttuurissa, paikallisuus. Pääsanasto perustuu Castelfidardon alueen sanoihin. Stradellalaisten sanojen perään on liitetty lyhenne ”STR”.

Suomenkielinen sanasto perustuu sanoihin, jotka ovat yleisesti käytössä, mutta joita ei välttämättä ole kirjattu aikaisemmin. Muutamia sanoja on poimittu entisiltä harmonikanrakentajilta ja muilta alan harmonikkavaikuttajilta. Joillekin harmonikan osille on määritelty suomenkielisen vastine.

Harmonikassa on tuhansia osia, eikä kaikilla ole omaa nimitystä. Nämä osat täytyy selittää muiden sanojen avulla. On myös tilanteita, jossa jollain osalla on vain italiaksi oma sanansa, mutta jolla ei ole vastinetta esimerkiksi suomen kielestä. Mikäli haluat täydentää sanastoa, ota yhteyttä.

Suomi Svenska English Deutsch Italiano русский язык
Diskantti, ulko-osat Diskantens yttre delar Melody side, the outer parts
diskantti-, melodiapuoli diskanten, diskantsidan treble side, melody-side Diskant (m), Diskantseite (f), Diskant-Seite (f), Diskantteil (n), Melodieseite (f) canto (STR), cantabileп -
diskanttirunko, -puoli diskantdel treble side Diskantgehäuse (n) la cassa del canto, canto (STR), cantabile равая крышка
diskanttikahva (rungon uloke, jossa näppäimistö on) diskantbräda - Diskantgriff (m), Griff (m), Griffbrett (n) - -
kahva, ulkosyrjä (peukaloura-alue) - - - sopramanico верхняя накладка грифа
kahvan ulkoreuna(t) - - - laterali tastiera торцовые бруски
näppäin knapp, (tangent) button Knopf (m), Knopftaste (f), Spielknopf (m) bottone -
diskanttinäppäin diskantknapp - Diskantknopf (m) - -
näppäinistukka - piston - - -
näppäinalusta (porrastettu tai tasainen) klaviatur board - placca -
porrastettu näppäinalusta trappstegsklaviatur stepped board - - -
tasainen näppäinalusta, tasakahva slät klaviatur smooth board - - -
näppäimistön takasuoja, takaosa - keyboard-base - dorsale задняя стенка
diskanttinäppäimistö, sormio, klaviatuuri klaviatur (treble) keyboard Diskantmanual (n), Knopfgrifftastatur (f), Knopftastatur (f) tastiera a bottoni пуговичная клавиатура
näppäinjärjestelmä system, diskantsystem, läggning keyboard system - - -
c-näppäinjärjestelmä C-system, svensk läggning c-griff - - -
apurivi hjälprad - Wiederholungsreihe (f) - -
pianopakosketin (yleinen) pianotangent, tangent key Diskanttaste (f), Klaviaturtaste (f), Klaviertaste (f), Pianotaste (f), Spieltaste (f) tasto аккордеонная клавиша
valkoinen pianokosketin vit pianotangent white key Untertaste (f) pallettina o tasto a pianoforte, palettina -
koskettimen päätykynsi tangentbädd bottom of the key - paletta облицовка
musta pianokosketin svart pianotangent black key Obertaste (f) diesis, tasti neri -
pianokoskettimisto pianoklaviatur - Klaviatur (f), Pianoklaviatur (f), Pianotastatur (f) tastiera a pianoforte аккордеонная клавиатура
diskanttimaski, häkki diskantdäck, däck grill Diskantverdeck (n) traforo, coprinote? сетка
maskin kiinnikeruuvi däcksskruv - - pomello ferma-traforo -
sordino, vaimennin (maskirakenne) sordin, sordindäck - - sordina -
olkaremmien runkokiinnike remfäste shoulder strap bracket - portatracolla (attacco tracolle) -
Diskantti, mekaniikka Diskantmekanik Melody side, mechanics
näppäinkoneisto, -mekaniikka, näppäinvarret diskantmekanik - Diskantmechanik (f) meccanica della tastiera, gambette (STR) -
näppäinvarsi (metallinen) tangentarm metal key Clavishebel (m), Hebelarm (m), Tastenhebel (m), Ventilklappenhebel (m) leva del tasto клавиша, клавишный рыча
toistovarsi (apurivin mekaniikkaa) - - - ripetino -
diskantin laakeripeti (piano ja kromaattinen) klavstock support - infilzatura (STR), pettine (STR)?? -
akseli, niskanaula axel key rod - spilla клавиатурная ось
diskantti(näppäimen)jousi diskantfjäder - Diskantfeder (f) - -
pianokoskettimiston isokampa (akselikampa, laakeripeti) - - - guida bassa, legnaccio (STR) книжная гребёнка
pianokoskettimiston pieni kampa (koskettimen ohjauskampa) - - - guida alta верхняя гребёнка
välipohja, resonanssipohja botten, stämbotten sounding board, reedpan (concertina) Resonanzboden (m) fondo piano, tavola di risonanza, fondo (STR) прямая дек
rekisteripohjan kansi - base board - - -
cassottoäänien välipohja - shell sounding board - fondo cassotto ломаная дека
pintaäänien välipohja diskantbotten treble sound board, treble fondo - fondo piano прямая декабрь, прямая дек
välipohjan ilmakanava, -reikä tonhål, tonöppning - - fori del fondo тверстия в деке
cassotto-kuilu, äänikuilu, äänikammio cassotto tonkammare tone chamber Cassottotiefe (f), Tonkammer (f) cassotto, scatola (STR) -
cassotto-kuilun huoltokansi cassotto mellanvägg resonance box shutter - - -
diskantin läppä diskantklaff - Diskantklappe (f), Tonklappe (f), Ventilklappe (f) - -
Palje Bälg Bellow Balg il mantice мех
palje, palkeet bälg bellows Balg (m), Faltenbalg (m), Laternenbalg (m) il mantice мех
paljepahvi, taitepahvi bälgpapp bellows paper/card, bellows cardboard, preformed folded card Balgpappe (f) cartoline mantici, cartoni piegati -
Poimu, taite bälgveck bellow fold - piega del mantice меховая борина
sisätaitenauha (kangas) inre beklädnad - - bordino di stoffa rivestimento interno -
sisätaitenauha (paperi) - - - bordino di carta -
sisätaitekangas?? - - - tela zigrinata?? -
kulmakangas - - - pelle d'ovo -
kulmanahka hörnskinn leather(?), skin(?) - punte, angolino di pelle (rombi di pelle?) лайковый ромбик
kulmarauta bälghörn metal bellows corner Balgeckenschoner (m) pizzo acciaio, angolo di metallo металлический угол
(puuvilla)päällystekangas bälgtyg fabric(?) - stoffa di cottone -
paljenauha (ulko) bälgremsor, bälgtejp bellows tape - dermoide -
loimupaljenauha - woven bellows tape - - -
mattapaljenauha - - - - -
paljekarmi bälgram bellows frame Balgrahmen (m) telaio, telaino (STR) меховая рамка
paljekarmin ulkosuoja - bellows strengtheners? - -
Basso, ulko-osat Bas, yttre delar Bass-side, the outer parts
basso-osa bassida, basdel bass-side Baß (m), Baßseite (f), Baß-Seite (f), Baßteil (m), Begleitseite (f) - -
bassorunko stomme basdel - Baßgehäuse (n) cassa dei bassi левая крышка
bassomaski, takakansi basdäck, baslock - Baßdeckel (m), Baßverdeck (n) panello -
jalat, seisontatassut basfot, basfötter - - piedino (piedino per sottofondo) -
bassonäppäimet basknapp, bastangent - - pistoncino, bottone, bottoniera кнопка
normaali- ja sieninäppäin enfärgad knapp och pärlemorfärgad knapp standard and mushroom button - - -
ilmanäppäin, tyhjennysnäppäin luftknapp air button Luftknopf (m) sfiatatoio, valvola di scarico воздушный клапан
basson näppäinlevy basbräda button board Baßschild (m) portabassi басовая накладка
bassosormio basmanual - Baßmanual (n) - -
Stradella-basso; Standardibasso standardbas Stradella bass; Standard bass Standardbaß (m) bassi Stradella -
melodiabasso melodibas free bass Baritonbaß (m), Einzelbaßwerk (n), Freebaß (m), Melodiebaß (m) - -
convertor converter converter bass Converter (m), Converterakkordeon (n), Konverter (m) - -
ristibasso (semikromaattisuus) - - - - -
perusbassoääni baston root note, fundamental bass - - -
perusbassosormio, kaksi sisintä riviä (2+4) - - Baßtastatur (f) - -
perusbassorivi grundbasrad - Grunbaßreihe (f) - -
perusbasso, sisärivi (2+4), (terssi)vaihtobassorivi tersbasrad major counter-bass Terzbaßreihe (f) - -
perusbasso, sisärivi (3+3) - minor counter-bass - - -
perusbassonäppäin basknapp, bastangent bass key Baßknopf (m) - -
sointubassosormio ackordbasar - Akkordtastatur (f) - -
sointubassonäppäin ackordbas/knapp/ chord key Akkordknopf (m) - -
duurisointurivi durbasrad - Drucktaste (f) - -
mollisointurivi mollbasrad - Moll-Akkordreihe (f) - -
septimisointurivi septimbasrad - Septim-Akkordreihe (f) - -
vähennettyseptimisointurivi förminskad septim-basrad - verminderte Septim-Akkordreihe (f) - -
duurisointu durackord major chord - - -
mollisointu mollackord minor chord - - -
septimisointu septimackord, 7-ackord 7th chord - - -
vähennetty septimisointu förminskad septimackord, dim-ackord diminished chord - - -
Basso, mekaniikka Basmekanik Bass-side, mechanics
bassomekaniikka, -koneisto basmekanik, basmekanism - Baßmechanik (f) meccanica -
sointubassokoneisto - - Akkordwerk (n) - -
perusbassokoneisto basverk - Baßwerk (n) - -
iskunvaimennin, tasauskoneisto - - - ammortizzatore -
bassokampa, näppäinohjuri kam key/piston guid(es) - guida canto e bassi гребёнка толкателей
näppäinvarsi arm key Schieber (m), Knopfschieber (m) pistone толкатель
sointubassonäppäimen varsi ackordbasarm - Akkordschieber (m) - -
perusbassonäppäimen varsi grundbasarm - Baßschieber (m) - -
näppäinvarren oksa - lug, pin, gusset? - punta, puntine per meccaniche (pernetti) усик толкателя
oksavarren oksa - - - asta del catorceto стойка валика
oksavarsi - collector - catorceto валики
oksavarren nostokoukku lyftare transmission Wellenhaken (m) leva? -
sointubasson nostokoukku - - Akkord-Wellenhaken (m) - -
perusbasson nostokoukku - - Baß-Wellenhaken (m) - -
sointubassoakseli ackordbasaxel - Akkordwelle (f) - -
perusbassoakseli grundbasaxel - Baßwelle (f) - -
sointubassoakselin oksa - - Akkord-Wellenstift (m) - -
perusbassoakselin oksa - - Baß-Wellenstift (m) - -
sointubassokerääjäkoneisto - chord collector - - -
perusbassokerääjäkoneisto - bass collector - - -
kerääjän kansilukko - - - capretta опора валиков
kerääjän peti - chord collector rack - - -
kerääjäkoneiston tuki - collector support - - -
t-rauta - - - ripetino, ripetitini клапанный рычаг
saranalista, "laakeripeti" - - - portaripetitini клавиатурная пластина
Remmit Remmar Straps
remmit remmar straps Riemen (pl), Riemenbefestigung (f), Tragriemen (pl) - -
olkaremmit axelrem, axelremmar (pl) shoulder straps, strap Halteriemen (m) (hier: pl) tracolle, chinghie (STR), spallacci (STR) -
selkäremmi ryggrem back strap - strappini -
lantioremmi midjerem - - - -
bassoremmi basrem bass strap Handriemen (m) manale -
bassoremmin alakiinnike - - - gancio femmina/maschio per manale -
bassoremmin säätömutteri justermutter basrem - - rotella tendimanale -
ruuvi skruv screw - vita -
paljeremmi, paljesulkija bälghållare bellows clips, bellows strap - serramantice, fermamantice, tirantino, cinturini (STR) -
peukaloremmi (diatoniset, concertinat) tumrem thumb strap - - -
ranneremmi (bandoneon, jotkin concertinat) handledsrem wrist strap - - -
Kielet Stämmor Reeds
vapaalehdykkä, läpilyövä kieli fritunga free reed Durchschlagzunge (f), Stimmzunge (f), Tonzunge (f) ancia libera -
kieli stämtunga reed, lamella, tongue, spring (Wheatstone) Zunge (f) ancia, linguetta (STR) язычок
kielen paino, puntti vikt - - piombo напайка
niitti nit rivet - chiodino, ribattino заклёпка
kielilaatta stämplatta reed plate, frame (shoe) Platine (f), Stimmplatte (f) piastrino рамка
kieliaukko slits, urtag (i stämplatta) - Schwingungskanal (m), Stimmplattenschlitz (m), Stimmzungenschlitz (m), Zungenschlitz (m) - -
kielen sidekisko (concertinat) - clamp - - -
bassokielilaatta - Baßstimmplatte (f) - -
diskanttikielilaatta - Diskantstimmplatte (f) - -
ääni (kielilaatta täyd.) ton, ljud - voce, voce armonica голосовая планка
venttiili, kielinahka (nahkainen) stämskinn, ventil ventile, reed valve, leather valve Leder (n), Lederventil (n), Stimmleder (n), Ventil (n), Zungenleder (n), Zungenventil (n) valvola, pelletta, pelli per voci, pelli tagliate -
venttiili (muovinen) ventil plast plastic valve - pelli sintetiche -
kielinahkan jousi fjäder (stöd för stämskinn) - - molletta (contropelli) -
Kielien laatuluokitukset Stämkvaliteter Type of reeds
käsintehty a mano, handgjord hand made - a mano -
käsintehdyn kaltainen tipo a mano hand made type - tipo a mano -
Kielipenkit Tonstockar Reed blocs
kielipenkki tonstock, stämstock reed block Stimmstock (m) suoniera, soniera, somiere, portavoce, scale (STR) -
diskanttikielipenkki diskantstock - Diskantstimmstock (m) - -
bassokielipenkki basstock - Baßstimmstock (m) - -
kielipenkin kansi, selkä, harja överstycke tonstock head, hat Stimmstockrücken (m) sopramanico della soniera верхняя накладка резонатора
kielipenkin runko, "keskiosa", "kampa" tonstockshus body - - -
kielipenkin pohja bottenstycke tonstock base Sohle (f), Stimmstocksohle (f) pianale розетка
kielipenkin pääty ände tonstock - - testata клец
kielipenkin solu, lokero cellfack reed bank - casella ячейка
solun seinä cellvägg - - traversina перегородка
kielipenkin väliseinä, kielipenkin "sielu" mittvägg - Mittelwand (f) anima della suoniera средник
diskanttikielipenkin lukko låsning diskantstock - - smorletta canto, smorletta scorrevole Скоба
bassokielipenkin lukko låsning basstock - - smorletta bassi, smorletta girevole Скоба
kielipenkin alatuki, välipohja? - - - sasìna (STR) -
Äänikerrat ja rekisterikoneisto, käsitteitä Stämsats, uppsättning av stämmor, registermekanism Set of reeds, register mechanism, concept
äänikerta stämsats, uppsättning av stämmor A set of reeds - - -
diskanttiäänikerta - - Diskantzungenreihe (f) - -
pintaäänikerta - - - - -
cassotto-äänikerta - - - - -
kaksiäänikertainen 2-körig/t/ two voice instrument - seconda (in) -
kolmeäänikertainen 3-körig/t/ three voice instrument - terza (in) -
neljä-äänikertainen 4-körig/t/ four voice instrument - quarta (in) -
viisiäänikertainen 5-körig/t/ five voice instrument - quinta (in) -
kuusiäänikertainen 6-körig/t/ - - sesta (in) -
korkeat äänet (4' äk) 4', piccolo, hög high, piccolo - ottava acuta -
keskiäänet (8' äk) 8', mellanhög middle, flute - fila -
matalat äänet (16' äk) 16', låg low, bassoon - ottava bassa (disk.) -
SB:n kolme korkeinta äänikertaa (Kielet) - - - Meccanica para -
SB:n toiseksi matalin äänikerta (Kielet) - - - Terzetti -
rekisteri (ohjelmoitu äänikertayhdistelmä) register, registerkombination stop - - -
master-rekisteri masterregister, master - - registro master, mastro сбрасывающий регистр
Rekisterikoneisto, mekaniikka Registermekanism Register mechanism, mechanics
rekisteri(koneisto) register, registermekanism register Register (n), Registermaschine (f), Registermechanik (f), Registermechanismus (m) meccanica dei registri, registro регистровый переключатель
diskanttirekisteri diskantregister - Diskantregister (n) registri del canto -
bassorekisteri basregister - Baßregister (n) registri dei bassi -
rekisterinäppäin, -vaihtaja registertrycke switch Drucktaste (f), Register-Druckschalter (m), Registerdrucktaste (f), Registerdrücker (m), Registerklappe (f), Registerschalter (m), Registertaste (f), Registerwippe (f) tastino dei registri, tastierino (STR) педаль регистрового регистра, головка переключателя регистров
diskantin äänikertavaihtaja, -näppäin registertrycke diskant treble switch Diskantregisterschalter (m) - -
basson äänikertavaihtaja, -näppäin registertrycke bas bass switch Baßregisterschalter (m) - -
peukalokoplari skjutregister couplers - - -
kvinttivaihtaja - quint switches - - -
master-vaihtaja masterregister, masterswitch master bar Druckregister (n), Generalregister (n), Kippregister (n) - -
leukavaihtaja, -rekisteri hakregister chin switch, chin button Leder (n) mentoniera -
pikavalitsin, reunavaihtaja slagregister
pikavalitsin, painorekisteri vippregister
keinuvalitsin swing-register
koplarilistan ohjuri - guide - - -
koplarilistan sokka - pin - - -
rekisteri-, koplarilista (ei välipohjassa) kopplingsskena coupler slide Registerschieber (m) lamina dei registri пластина переключателя, пластины переключателя
lukkojousi - self positioning spring - - -
rekisterilistan varsi, rekisterivarsi kopplingslänk coulper slide transmission - asse filettato вилка переключателя
vipuvasi rekisterivarrelle - inverter lever - bilanciere рычаг переключателя
rekisterivarren lukko vipuvarressa - - - boccola втулка
kääntäjälaatikko - invertor cover and support - scatoletta, scatola di movimento коробка переключателя
kääntäjäholkki (läpivienti) - inverter arm - - -
kääntäjän vipuvarsi (laatikossa) - slide inventer -
rekisterilista (välipohjassa) registerskena register slides - lamina dei registri, lamella, anima (STR) регистровые пластины
diskanttirekisterilista (ääniaukon sulkija) registerskena diskant - Diskantregisterschieber (m) - -
bassorekisterilista registerskena bas - Baßregisterschieber (m) - -
lista skena - - listello -
jousi - spring - molla пружина клавиши
pikkuosat (metallia) smådelar (metall) - - minuterie -
Puut Träslag Trees
puu trä wood - legno -
Chilen ?? - - - allerge Cile -
koivu björk birch Birke betulla -
kuusi gran spruce - abete -
lehmus lind linden Linde tiglio -
leppä al alder Erle ontano -
mahonki mahogny mahogany Mahagoni mogano -
poppeli poppel poplar Pappel pioppo -
pähkinäpuu valnöt - - noce, nocciolo -
päärynäpuu päronträ - - pero -
pyökki bok - - faggio -
ruusupuu, palisanteri rosenträ rosewood Rosenholz palissandro -
setripuu ceder cedar Zeder cedro -
talvitammi ek oak Eiche rovere -
vaahtera lönn maple Ahorn acero -
korkki kork cork - - -
Puutuotteet Träprodukter Wood products
lämpökuivattu puu värmetorkat trä - - - -
puuviilu träfaner, faner - - tranciato di legno -
kerrospuu (vaneri) laminerat trä - - multistrato -
vaneri plywood, kryssfaner - - compensato -
koivuvaneri björkplywood - - compensati di betulla -
Metallit Metaller Metals
alpakka (uushopea) nysilver, alpacka alpaca Alpaka alpacca -
alumiini aluminium aluminium Aluminium alluminio -
duralumiini duraluminium - - duraluminio -
messinki mässing brass Messing ottone -
rauta järn iron Eisen ferro -
teräs stål steel Stahl acciaio -
- legering av aluminium och magnesium - - itallumag -
Tekstiili Textil Textile
puuvillakangas bomullstyg cotton cloth - - -
satiini satin, satäng satin Satin satin -
vahakangas vaxduk American cloth - tela cerata -
harso gasväv - - velo -
huopa filt felt - feltro -
palkeen sisätaitekangas, päälikangas? innertyg bälg - - tela zigrinata -
- - - - madopolan -
- - - - casimir -
Nahka Läder, skinn Leather
nahka läder, skinn leather - pelle -
karitsa lammskinn - - agnello -
kili kalvskinn - - capretto -
oinas, pässi fårskinn - - montone -
säämiskä (vuohi, lammas) sämskskinn (får, get) - - cuioio -
Muut materiaalit Övriga material Other materials
bakeliitti bakelit Bakelite - bakeliti -
pahvi papp, kartong cardboard Karton cartone картон
kumi gummi - - gomma -
liima lim glue - colla -
kova kitti hårt kitt - - mastice duro -
nitroselluloosalakka cellulosalack - - vernici alla nitrocellulosa -
kiiltävä lakka klarlack - - vernichi trasparenti -
selluloidi celluloid celluloid - celluloidi -
vahaseos vax wax - cera composta -
- - - - colmante -
Viritys Stämning Tuning
suora tai vähän huojuva viritys rak stämning dry tune - - -
huojuva viritys tremolo wet tune - - -
musette musette musette - - -
esiviritys (kielitehtaalla) - - - precisatura (STR) -
intonoida, keskittää intonering - - intonare, accordare -
virittäminen stämning tuning - accordatura, la cordatura? -
kontrolliääni - - - provino -
äänenkorkeus tonhöjd pitch - - -
intensiteetti intensitet intensity - - -
amplitudi amplitud amplitude - - -
huojunta vibration, svängning - - vibrato, vibrazione -
Työkalut Verktyg Tools
niittaustyökalut nitverktyg - - bollatura -
vasara hammare hammer - martello -
nuija klubba - - mazzuolo -
alasin städ - - incudine -
avaustyökalut - - - Stappatura -
avaaja - - - stappatora -
viila fil file - lima -
teräslevy stålblad - - stuzzicatoca -
pedaali pedal - - pedale -
hiontalaite slipmaskin - - smerigliatrice -
Vahausveitsi (lusikka) vaxsked - - cucchiaio -
Harmonikat Dragspelstyper Accordions
harmonikka, haitari dragspel accordion Akkordeon (n) fisarmonica, fisa, armonica (STR) -
näppäinharmonikka, riviöharmonikka knappdragspel, knappspel button accordion Knopfakkordeon (n), Knopfgriffakkordeon (n) - -
pianoharmonikka pianodragspel, pianospel piano accordion Pianoakkordeon (n) - -
standard-bassoharmonikka - - Standardbaßakkordeon (n) - -
melodiabassoharmonikka dragspel med melodibas, accordeon - Melodiebaßakkordeon (n) - -
diatoninen harmonikka, "vähärivinen" diatoniskt dragspel diatonic button accordion, melodeon - fisarmonica diatonica, organetto -
huuliharppu munspel harmonica - armonica a bocca, suoletta (STR) -
concertina concertina - - -
bandoneon bandoneon - - -
yksirivinen enradigt dragspel one row accordion einreihig - -
kaksirivinen 2-radigt dragspel two row accordion zweireihig - -
kolmirivinen 3-radigt dragspel three row accordion dreireihig - -
neljärivinen 4-radigt dragspel four row accordion vierreihig - -
viisirivinen 5-radigt dragspel five row accordion fünfreihig - -
kuusirivinen 6-radigt dragspel six row accordion sechsreihig - -
kromaattinen kromatisk/t/ chromatic - - баян
diatoninen diatonisk/t/ diatonic - - -
unitooninen, samanääninen liktonig/t/ unisonoric, double action - unitonico -
vaihtoääninen - bisonoric - - -
Henkilöt Personer
hanuristi, harmonikan soittaja dragspelare accordionist - - -
harmonikan korjaaja dragspelsreparatör - - - -
harmonikan virittäjä dragspelsstämmare - - - -
Musiikkityylejä Musikgenrer Music genres
kansanmusiikki folkmusik folk music Folklore folclore -
humppa - humppa - - -
valssi vals waltz Walze rullo -
jenkka - - - - -
foxtrot foxtrot - - - -
polkka polka polka Polka polca -
tango tango tango Tango tango -
variete - - - - -
klassinen musiikki klassisk musik classical music klassisch classico..? -
moderni musiikki populärmusik modern music - moderno..? -
Musiikkisanastoa Musikbegrepp Music vocabulary
aksentti accent accent - - -
vaihtobasso växelbas alternating bass - - -
paljetremolo bälgskakning bellow shake - - -
kaksoispaljetremolo - duple bellow shake - - -
kolmoispaljetremolo, triolitremolo? - triple bellow shake - - -
? - quadruple bellow shake - - -
voimistuen crescendo gradually getting louder - crescendo -
hiljentyen diminuendo gradually getting softer - decrescendo -
kvinttiympyrä kvintcirkeln circle of fifths - - -
Sekalaista Diverse Misc
soitto-opas metod - - metodo -
(soitto)tuki, soitinteline stativ, dragspelsstativ - - supporto -
metronomi metronom - - metronomo -
metafono=Dispositivo fonico applicato al "coprinote", che serve ad aprire o chiudere il suono della cassa armonica??
retina=osa reikätyön koristelua?
ribattino=Ve ne sono diversi nella fisarmonica, ma il più importante è quelle per la ribattitura delle ance sul piastrino delle voci??
rivetto=bottone di bloccaggio del fermamantice??
alberino orizzontale (STR)=Alberino con saldate le levette trasversali, componente della meccanica (cartocetti). Jokin pystysuunnassa oleva akseli??
Faccialino (STR)=Supporto forato da cui fuoriescono i bottoni sia dei bassi che nella cromatica al canto??
coperchio (STR)=coprivalvole della parte del canto od anche dei bassi???
Suomi Svenska English Deutsch Italiano русский язык