Lähteet

Tälle sivulle on koottu kaikki Vapaalehdykässä esiintyneiden tietojen lähdetiedot aihealueittain vuosien 2006–2016 osalta. Tämän jälkeen lähdetiedot ovat liitetty suoraan muokattuun sivuun. Mahdollisimman paljon tietoa on pyritty saamaan painetusta kirjallisuudesta. Internetissä olevien tietolähteiden kesken on löytynyt epäkohtia, joita vapaalehdykän ylläpito on pyrkinyt tarkistamaan kirjallista lähteistä sekä muista Internetin osoitteista. Internetistä löydettyä tietoa on arvioitu kriittisemmin kuin kirjoista löytynyttä tietoa, joskin tietosanakirjoistakin on löytynyt epätarkkuuksia.

Kaiken kaikkiaan koottu tieto on pyritty saamaan mahdollisimman monipuolisesti useita tietolähteitä käyttäen, jotta faktat Vapaalehdykässä olisivat mahdollisimman tarkkoja. Tiedonhaussa on painotettu suomen-, englannin- ja ruotsinkielistä materiaalia vaikka saksan-, italian- ja ranskankielisiä lähdetietomateriaalia on käytetty. Tulkkausapua on käytetty tarvittaessa.

Vapaalehdykkä

 

Aikajana

Soittimet

Munniharppu, varhaiset tiedot vapaalehdykästä

Suu-urut

Kratzensteinin puhekone

PDF- ja muut vastaavat tiedostot (painotettu linkkeihin verrattuna):

Pianourku ja orchestrion

Huuliharppu

PDF- ja muut vastaavat tiedostot:

Concertina

   • Baines, Anthony – Musical Instruments Through the Ages Editer (1961) ISBN-numero ei tiedossa
   • Kontunen, Jorma – Soitinopas (1988) ISBN 951-0-15679-5
   • Wakker, Wim – Tutor fot the Jackie and Jack English Concertinas (2005) ISBN-numero ei tiedossa
   • Galbiati, Fermo ja Ciravegna, Nino – Le Fisarmoniche, Physharmonikas (1987) ISBN 88-7143-052-2
   • Mirek, Alfred – Reference book – scientific and historical explanation to the scheme of the history and classification of the harmonicas (accordeons) (1992) ISBN-numeroa ei tiedossa
   • Howard, Rob – An A to Z of the Accordion and related instruments (2003) ISBN 0-9546711-0-4
   • Fachwissen für Facharbeiter der Kleinmusikinstrumentenindustrie (saksalaista opetusmateriaalia)
   • Elliot. D David – The Concertina Maintenance Manual 2nd edition (2003) ISBN 1-899512-67-5

Internetistä osoitteet:

Bandoneon

Linkit tarkistettu 26.8.2007

Kaksiriviset

   • Maurer, Walter – Akkordion
   • Keränen, Harri – G-duurikaavio

Harmonikka

Linkit ilman päiväystä tarkistettu 5.8.2007

   • Väyrynen, Mika – Mestarikurssi (1997) ISBN 952-90-9321-7
   • Ollila, Jukka (Tornio) – Melodiabassoharmonikan sormiojärjestelmät & sävelkulut (1993) ISBN ei löytynyt kirjasta
   • Kymäläinen, Helka – Harmonikka taidemusiikissa: ohjelmiston kehitys ja soittimelliset erityispiirteet (1994) ISBN 952-9658-30-3 (nid.)
   • Ahvenainen, Veikko – Harmonikan käsikirja (1980) ISBN 951-757-091-0
   • Juvonen, Antti – Harmonikka, sen kehitys, rakenne ja sormittamisen periaatteet (1984) ISBN ei tiedossa
   • Mirek, Alfred – Reference Book on Harmonicas’ Diagram – s. 6-7
   • Nuotio, Aarne – Harmonikan kehitys Suomessa pääpiirteittäin (1965)
   • Kjellström, Birgit – Dagspel (1976)
   • Howard, Rob – An A to Z of the Accordeon and related instruments (2003) ISBN 0-9546711-0-4
   • Hanuri-lehti 1/1977
   • Hanuri-lehti 4/1999 s. 16 – 19
   • Hanuri-lehti 3/2004 s. 14 – 16
   • Hanuri-lehti 3/1992
   • Hanuri-lehti 4/1981
   • A Man And His Dream – an Illustrated History of the Accordion (2005) ISBN ei tiedossa
   • Civico Museo Internazionale della Fisarmonica – museoesite 2008
   • Menghini Fabrizio – L’industria della fisarmonica a Castelfidardo (1998-1999) (Università degli studi di Macerata, tutkimus)
   • Borsini, Rodolfo – Prodotto fisarmonica un caso aziendale (1988-1989) (Università degli studi di Urbino-Ancona, tutkimus)
   • Castelfidardon kansainvälinen harmonikkamuseo (esitteitä, seinillä oleita julisteita, näytetarvikkeet jne.)
   • Strumenti & Musica -harmonikkalehti -no 2, helmikuu 2008
   • Maurer, Walter – Akkordion
   • Fachwissen für Facharbeiter der Kleinmusikinstrumentenindustrie
   • Ekonen, Jouni; Kulju, Vilho; Matsinen, Terttu; Saarinen, Hannes – Lukion Horisontti – Piikirveestä piilaaksoon, Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (2002) ISBN 951-1-16766-9
   • Wikipediasta englanniksi
    vapaalehdyköistä
    harmonikasta
    http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Friedrich_Ludwig_Buschmann (2.5.2008)
   • Wikipediasta suomeksi
    harmonikasta
    http://fi.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Buschmann (2.5.2008)
    http://fi.wikipedia.org/wiki/Duralumiini
   • Wikipediasta saksaksi harmonikasta
   • Wikipediasta ruotsiksi Pietro Frosinista
   • Internetissä osoitteet

http://www.accordions.com/index/his/his.shtml
http://www.ksanti.net/free-reed/
http://www.red-bean.com/~noel/uniform-keyboard/robotti/
http://www.accordionpage.com/
http://www.accordionkravtsov.com/eng/
http://www.syn-cordion.com/history.htm
http://www.syn-cordion.com/museum2.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Little_Italy%2C_Manhattan
http://www.dallape-accordions.com/ (20.2.2008)
http://www.giovannigagliardi.net (4.4.2008)
http://phonoarchive.org/grove/Entries/S46180.htm#S46180.3 (4.5.2008)
http://phonoarchive.org/grove/Entries/S43321.htm#S43321.1 (4.5.2008)
https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/3748/tapiolan.pdf?sequence=3 (24.5.2008)
http://www.accordions.com/index/art/stradella.shtml (1.6.2008)
http://www.organstops.org/MainFrameN.html (1.6.2008)
http://fi.wikipedia.org/wiki/Oktaaviala (1.6.2008)
http://en.wikipedia.org/wiki/Organ_stop#Pitch_and_length (1.6.2008)
http://www.concertinaconnection.com/concertina%20reeds.htm (15.6.2008)
http://www.terra.es/personal3/tmc000/his/vozac/grov2.htm (21.12.2008)
http://schrammelharmonika.nonfoodfactory.org/geschichte.html (21.12.2008)

Musiikkikoulu

Ääni

   • Asplund, Roy; Haussila, Marjut; Karvonen, Reijo; Kukkola, Tapio – Uusi lukion Musiikin aika, kurssi 1 (1996) ISBN 951-0-21596-1
   • Hanuri-lehti 1/2004
   • Wikipedia äänentoistosta, mikrofonista
   • Skitta.net

Kuljetus

   • Hanuri-lehti 4/2006
   • Internetistä osoitteet: Finnair

Oppiminen

Sanasto

   • Fisarmoniæ – Fisarmonica e dintorni -lehti, 5/2007, 1/2008
   • Castelfidardon museo (komponenttivitriinit)
   • Joanne Baldoni – La Fisarmonica: una ricerca terminografica nelle lingue russa e italiana (1999 – 2000)
   • Benetoux, Thierry – The Ins And Outs of the Accordion (2002), ISBN
   • http://www.accordions.com/index/gen/ter/gen_ter.shtml
   • Käännöksissä käytetty apuna suomi-italia-suomi-sanakirjaa (Gummerrus 2000) sekä nettisanakirjoja http://www.ilmainensanakirja.fi/ sekä http://www.sanakirja.org/
   • Saksa-Suomi-sanasto pohjautuu Virpi Ahosen Pro gradu -tutkielmaan Konstruktion des Akkordeons: eine kontrastive Untersuchung von Deutsc-Finnischen akkordeonterminologie (syyskuu 1995). Lisäyksiä sanastoon tehnyt Jukka Nikka.

Soittimen käyttö

   • Kuva ”Line-drawing_of_a_human_man” on NASA:n julkaisema kuva. Kuvaa on muokattu käyttötarkoitukseen sopivaksi ja se on julkaistu Nasan internetissä julkaisemien julkaisuehtojen mukaisesti.

Galleria

 • Akkordeon-Swing-lift -esite.

Palvelut – Matkaopas

Castelfidardo, Italia

Stradella, Italia

Ikaalinen, Suomi

   • Ikaalinen-opas 2007
   • Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen Juhlajulkaisu 2003 (50-vuotis historiikki)
   • Ikata opiskelijan opinto-opas 2007 – 2008
   • Soitinrakentaja-lehti (1/1995), Kymmenen vuotta soitinrakennuskoulutusta Ikaalisissa.
   • Oma Tupa – Leo Lammi ja Matti Huusari (2004), ISBN 952-91-7803-4
   • Hanuri-lehti 1-2/1976
   • Hanuri-lehti 1/1978
   • Hanuri-lehti 2/1978
   • Hanuri-lehti 4/1979
   • Hanuri-lehti 1-2, 4/1980
   • Hanuri-lehti 2/1981
   • Hanuri-lehti 1, 3-4/1982
   • Hanuri-lehti 2-3/1983
   • Hanuri-lehti 1/1984
   • Hanuri-lehti 1, 3/1985
   • Hanuri-lehti 4/1997
   • Hanuri-lehti 3/2001
   • Sata-Häme Soi -juhlan lehdistötiedote 24.6.2002 (Historiikki)
   • Suomen Harmonikkainstituutin vuosikirja 1/81
   • Suomen harmonikkainstituutin Sata-Häme Soi -juhlien kuvakokoelmat

http://fi.wikipedia.org/wiki/Pispalan_Sottiisi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Folklandia

Klingenthal, Saksa

Sysmä, Suomi

   • Sysmä kulttuuripitäjä 2006 ja 2007 -esitteet
   • Suomen Harmonikkamuseon esitteet 1997–2006

Viipuri, Lahti (Lievonen, Kukkola jne.), Suomi

Biografiat

Tauno Pesu

Kauko Elomaa

Samuel ”Sameli” Elomaa