Itsehoito

Vuosihuolto

Jokainen soittaja pystyy pitämään soittimensa hyvässä kunnossa normaalein kotikonstein. Soittimeen tehtävät huollot jakautuvat kolmeen osaan: soittajan omaan käytönjälkeiseen huoltoon, omaan vuosihuoltoon sekä ammattilaisen tekemään korjaus-, viritys- ja huoltotyöhön.

Yleisin ja tärkein huoltotoimenpide on soittimen puhdistaminen niin ulko- kuin sisäpuolelta kerran vuoteen. On hyvä tapa pitää soittimesta jatkuvasti huolta, vaikka hyvin usein pieninkin putsaus jää helposti tekemättä. Haitarinsoittajien on hyvä ottaa mallia puhallinsoittajien tavasta puhdistaa soitin jokaisen soittokerran jälkeen: varaa itsellesi jokaisen soittokerran jälkeen muutama minuutti soittimen puhdistamiseen. Oma-aloitteiseen vuosihuoltoon puolestaan kannattaa katsoa kalenterista hyvä ajankohta, jolloin huollat soittimesi. Esimerkiksi syksyn alku on hyvä ajankohta vuosihuollolle, kun koulu ja työt alkavat kesäloman jälkeen. Mikä olisi mukavampi tapa aloittaa uusi kausi kuin soittamalla puhtaalla ja toimivalla harmonikalla?

Omatoimisen huollon tekemiseen tarvitset joitakin työkaluja, joihin kuuluu nukkaamaton liina, pihdit, muutamia erilaisia ruuvimeisseleitä (Tarvittaessa), harja tai pensseli. Imuriakin voi käyttää, vaikka se onkin varsin kömpelö työkalu. Paineilma toimii pölyn puhdistamisessa sangen hyvin, vaikka se levittääkin pölyn isolle alalle. Jos sinulla ei ole kompressoria, voi kaupasta ostaa aerosolipulloihin pakattua paineilmaa. Pidä nukkaantumaton liina aina soittimen laukussa, koska tarvitset sitä jokaisen soittokerran jälkeen. Soittimeen ei tule kauheasti pölyä vuodessa, joten puhdistuksen pääpaino on usein soittimen ulko-osissa.

Seuraavat ohjeet on suunnattu muovi-, maali- ja selluloidipinnoille. Puupintaisissa soittimissa kannattaa huomioida materiaalin kunto (lakkapinnan kulumat jne.) ennen toimenpiteiden tekemistä.

Soiton jälkeen tehtävä puhdistus

Sormenjäljet ja muut kevyet liat

Paras tapa puhdistaa soittimen pinnasta sormenjäljet ja muut tahrat, jotka eivät ole pinttyneet pinnan huokosiin, on käyttää pehmeää mikrokuituliinaa, säämiskää tai muuta nukkaamatonta rättiä. Pyyhkäise näppäimistöt aina soiton jälkeen. Tällä tavalla poistat suuren osan hiestä ja rasvasta, mitä kehosta on siirtynyt soittimen näppäimistöihin ja muihin kosketuspintoihin. Näppäimistöjen lisäksi pyyhi koplarinäppäimet sekä bassoremmin alla oleva bassomaski. Soitin ei hajoa, vaikka basson kaikki näppäimet painuvat pohjaan yhtaikaisesti.

Näppäimistöjen lisäksi puhdista soittimen rungosta sormenjäljet ja muut liat soiton jälkeen tai säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa. Jos lika jää rungon pintaan pitkäksi aikaa, jämähtää se kiinni ja on myöhemmin hankalasti kotikonstein puhdistettavissa. Bassoremmin alla oleva alue on erittäin herkkä pinttymään, koska iho on soiton aikana jatkuvassa kosketuksessa bassomaskiin.

Selluloidipäällysteisiin soittimiin on tehtaalla laitettu runkoon suojaava vahakerros. Niin kauan kuin pinnalla on vahaa, soitin on helppo pitää puhtaana kehon eritteistä ja yleisestä pintapölystä. Puupintaisissa soittimissa on maali- tai lakkapinnoite. Nämä pinnat puhdistuvat hyvin pelkällä nukkaantumattomalla rätillä, kun kyse on soiton jälkeisestä puhdistamisesta. Soiton jälkeen ei tarvitse tehdä muuta puhdistustyötä. Aseta soittimesi käytön jälkeen laukkuun tai soittimen ympärille tulevan suojan alle, jotta ylimääräistä pölyä ei pääse kulkeutumaan soittimen sisään.

Oma-aloitteinen ja säännöllinen soittimen puhdistus

Soittimen oma-aloitteinen ja säännöllinen puhdistaminen edesauttaa soittomukavuutta, soittimen toimivuutta, hygieniaa ja soittimen jälleenmyyntiarvo pysyy hyvänä. Peruspuhdistamiseen kuluu noin tunti tai enemmän aikaa riippuen siitä, kuinka täydellisen puhdistuksen tekee.

Ensimmäinen osa perushuoltoa on soittimen toimivuuden tarkistaminen. Tarkista toimivatko kaikki äänet sekä paljetta vedettäessä että työnnettäessä. Samalla tarkista myös vire kuuntelemalla eri äänikertojen oktaavit. Käytä erilaisia suoraan viritettyjä kaksiäänikertaisia rekistereitä ja kuuntele, kuulostaako yhdestä näppäimestä tuleva ääni puhtaalta vai onko äänessä selvää huojuntaa eli epävireyttä. Tämän lisäksi voit kokeilla äänien vireen yksittäisillä äänikerroilla soittamalla yhtaikaisesti oktaavin välein olevia ääniä (esim. c-c1, d-d1 jne.). Huojuvilla äänikerroilla tätä tarkistusta ei voi tehdä. Niin ikään vanhoissa soittimissa, jotka on tehty ennen 1940-lukua, tällaista viritystarkistusta ei voi tehdä rekisterikoneistojen ja äänikertojen puuttumisen takia.

Ilmavuotoja esiintyy vanhoissa harmonikoissa hyvin useasti, joten mahdolliset vuotokohdat on syytä tarkistaa tässä vaiheessa. Myös harmonikan oston yhteydessä vuodot on syytä tarkistaa: avaa palje kunnolla ja työnnä paljetta sisäänpäin kohtuullisella voimalla samalla käyden läpi paljekarmien tiivisteet ja palkeen kulmat. Kaikkein herkimmin ihminen tuntee pienen ilmavirran huulien, poskien, korvan ja kämmenselän alueella.

Basson ja diskantin ilmavuodot voi tarkistaa työntämällä paljetta normaalia hieman kovemmalla ilmanpaineella soittimen ollessa sylissä. Selkeät vuodot kuuluvat, ja soitin tarvitsee huoltoa. Ihmisellä on kuitenkin niin paljon voimaa, että tarpeeksi työntämällä jokaisen harmonikan saa vuotamaan. Talvisin kylmillä alueilla, kuten Suomessa, huoneilman kosteus menee erittäin alhaiseksi. Tällöin ilmavuotoja saattaa esiintyä cassotto-kuilujen äänissä rungon kosteuselämisen takia. Tällaisen välttämiseksi voi ostaa vaikka huonekostuttimen. Vuotojen korjaukset kannattaa jättää ammattilaisille.

Tarkista myös, että runko ja sen pinnoite ovat ehjiä. Kulumista tapahtuu erityisesti niillä alueilla, jotka ovat jatkuvassa kosketuksessa kehoa vasten: diskanttikahvan alaosa, basso-osan takakulma sekä bassomaski. Mahdolliset pinnoitetyöt tulee jättää ammattilaisille. Lopuksi tarkista näppäimistöjen kunto: ovatko näppäimet suorissa riveissä ja näppäin on otelaudan suuntainen eikä vinossa. Tarkista myös, että kaikki näppäinhuovat ovat tallella. Erityisenä ongelmakohtana diskanttipuolella ovat liimatut näppäimet, jotka saattavat irrotessaan hävitä esimerkiksi imurin uumeniin. Vinojen näppäinvarsien oikominen on syytä jättää ammattilaisille.

Soittimen tarkistukseen kuuluvat viimeisenä, muttei vähäisimpänä, myös remmit. Remmit eivät saa olla kovettuneet tai rispaantuneet. Myös erittäin likaiset remmit on syytä vaihtaa uusiin. Tarkista remmien istuvuus soittajalle, ja osta tarvittaessa uudet remmit.

Olkaremmien vaihto

Olkaremmit irtoavat avaamalla remmien ylä- ja alasoljet. Varmista, että ostat soittajalle sopivat remmit. Jos olkaremmit ovat liian pitkät, vaihda remmit lyhyempiin tai tee keskisoljille tarvittavat lisäreiät.

Bassoremmien kiinnityksiä on erilaisia. Vanhoissa soittimissa remmin alapää voi olla muutamalla ruuvilla kiinni rungon sisä- tai ulkopuolella. Erityisesti vanhoihin soittimiin, joiden koristelu on silmiä hivelevää, on syytä ostaa soittajalle hyvät remmit ja samalla ulkoasuun sopivat remmit. 1940-lukun alun ja tätä vanhempien soittimien bassoremmin ylä- ja alakiinnikkeet ovat usein rungon ulkopuolella, joten vanhojen remmien kiinnikkeet ovat jonkin verran nykypäivän remmien kiinnikkeistä poikkeavia. Huomioi tämä remmejä ostaessa. Vanhojen soittimien remmit ovat myös nykypäivän remmejä pitempiä, eikä niitä ole välttämättä ollenkaan pehmustettu.

Yleensä bassoremmin alakiinnike on kuitenkin rungon sisäpuolella joko ruuvikiinnityksenä tai koukkukiinnityksenä. Ruuvikiinnitysremmin alapäässä ei ole metallista hakaa, joka puolestaan on koukkukiinnikeremmissä.

Kun vaihdat bassoremmin, toimi näin:

  • Aseta soitin pehmeälle alustalle, jottei pintaan tule naarmuja työskentelyn yhteydessä. Hyvän työasennon saa, kun irrottaa diskantin muusta soittimesta ja asettaa bassopuolen pöydälle palje alaspäin.
  • Irrota bassoremmi yläpäästä ruuvaamalla kiinnitysruuvi auki. (Italialaisvalmisteiset kiristysruuvit ovat yleisimpiä. On olemassa myös hakakiinnitykset).
  • Irrota bassomaski ruuvaamalla seisontatassujen lähettyvillä olevat ruuvit auki. Ruuveja on yleensä neljä.
  • Irrota vanha remmi rungon alakiinnikkeestä. Useimmissa soittimissa tämä onnistuu ongelmitta, mutta jos bassokoneisto tekee työskentelytilan ahtaaksi ja epäilet onnistumistasi, jätä työ ammattilaiselle. Remmi irtoaa alakiinnikkeestään ruuvit irrottamalla tai koukusta irrottamalla. Koukku saattaa olla litistetty kasaan, jolloin joudut avaamaan koukkua hieman ennen kuin remmi irtoaa.
  • Kiinnitä uusi remmi paikoilleen. Voit joutua tekemään uudet reiät remmiin kiinnikkeelle ennen remmin kiinnittämistä soittimeen.
  • Sulje lopuksi bassomaski ja kiinnitä remmin yläpää kiristysruuviin.

Muita tarkistukseen liittyviä asioita

Midilaitteita ei ole kaikissa harmonikoissa ja ne luovat soittimeen lisää tarkistettavaa ja ylläpidettävää. Tarkista midilaitteiden yleinen toimivuus soiton yhteydessä. Tarkistuksessa tulee ottaa huomioon äänien yhtaikainen avautuminen. Kuuntele myös, ettei pa-laitteista tule ylimääräistä rahinaa.

Lopuksi arvioi, onko soitin aika viedä huoltoon ammattilaiselle vai riittääkö oma-aloitteinen puhdistushuolto. Ota yhteyttä ammattilaiseen, kun kyseessä on viritys, äänien toimimattomuus, pinnoitetyöt ja mekaniikkaan liittyvät ongelmat. Soittimessa olevat nahka- ja huopaosat sekä vahaus haurastuvat vuosien mittaan (osasta ja muuttuvista tekijöistä riippuen 5–15 vuotta), joten soitinta täytyy huoltaa sen jatkuvan soittokunnon ylläpitämiseksi.

Soitin on hyvä virittää ammattikäytössä vuosittain ja harrastelijatasolla muutaman vuoden välein, mutta kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua edellisestä huollosta. Konserttisoittimia voidaan virittää useammin kuin kerran vuodessa tarkan vireyden ylläpitämiseksi. Vaikka soittimessa olisikin hyvä soundi, ei se tarkoita, että soitin olisi vireessä. Epävireisyys on aina huono asia, ja mikä tärkeintä: vireessä oleva soitin kannustaa jatkamaan soittoharrastusta ja -ammattia!

Oma-aloitteinen hoito – pöly ja roskat

Paras tapa pölyn vähentämiseen soittimen sisällä on laittaa soittimen päälle soiton päätteeksi soittimen mittoihin tehty huppu tai muu peite. Huppu voi olla kankainen, mutta kankaan tulee olla tarpeeksi tiheäneuleista, jotta pöly ei pääse kankaan läpi. Pehmeästä muovista tehty suoja käy myös. Soittimen sisälle pääsevä pöly on yksi niistä syistä, miksi kielet saattavat toimia huonosti.

Aloita pölyjen ja roskien puhdistaminen soittimen ulko-osista. Diskanttinäppäimien alta voi pölyn puhdistaa esimerkiksi varovasti ilmanpaineella. Älä kuitenkaan käytä imuria, sillä jos jokin nappula on huonosti kiinni se saattaa irrota ja mennä imurin syövereihin. Tämän jälkeen pääsetkin leikkimään Sherlock Holmesia jaksossa Kadonneen nappulan metsästys. Imuri ei välttämättä jaksa irrottaa kaikkea pölyä, vaan osa pölyistä tarvitsee mekaanista harjausliikettä irrotakseen.

Seuraavaksi puhdista pölyt diskantti- ja bassomaskien alta. Diskanttimaski on yleensä ylä- ja alapäästään ruuvilla kiinni. Kun otat maskin irti, muistaa laittaa se takaisin paikoilleen puhdistamisen jälkeen. Älä jätä soitinta maskitta pitkäksi aikaa, koska selluloidimaskit kutistuvat ajan mittaan. Tämä koskee erityisesti 1900-luvun ensimmäisen puoliskon harmonikkoja.

Pölykerros diskantissa.

Imuri ei ole paras vaihtoehto pölyjen putsaamiseen, mutta mikäli käytössäsi on imuri sopivalla suulakkeella, voit imuroida varovasti maskin alla olevat osat. Paineilma toimii tässä kohtaa paremmin. Voit käyttää myös pitkäharjaksista pensseliä imurin kanssa tai imurin harjasuulaketta. Pinttynyt pöly ei lähde irti pelkällä imuroinnilla. Älä tunge imurin suutinta sinne, minne se ei mahdu. MIDI-laitteiden kanssa en suosittele imuria käytettäväksi ollenkaan. Laita lopuksi maski kiinni.

Bassopuolelle ei tule roskia niin paljon kuin diskanttimaskin alle, mutta on ihan hyvä kurkata koneistoon tarkistusmielessä. Irrota bassoremmi yläpäästään ja irrota sen jälkeen bassomaski. Maski on yleensä kiinni neljällä ruuvilla. Ota näkyvä pöly pois ja laita maski ja remmi takaisin paikoilleen. Jos pöly on vaikeasti irrotettavissa koneiston väleissä, jätä pöly koneistoon seuraavaan huoltokertaan asti.

Imuroi maskien alta kerran vuoteen. Ajan mittaan pöly jämähtää kiinni ja tällöin koneiston toimivuus heikkenee. Imuroitaessa on huomioitava soittimen kunto. Jos soitin on huonossa kunnossa ja esimerkiksi läpän irtoaminen on mahdollista, älä käytä imuria.

Palkeiden poimuihin tulee runsaasti ylimääräistä materiaalia kuten pölyä, siitepölyä, ruokajäämiä, milloin mitäkin. Pidä palkeen välit puhtaana sillä kaikki lika ja roskat toimivat hiekkapaperina palkeelle, joskaan voimakasta hiomisliikettä ei muodostu. Puhtaat palkeet – tai puhdas soitin ylipäätään – on soittajalle mukavuustekijä ja hyvää pr:ää keikoilla. Voit imuroida paljepoimut imurin harjasuulakkeella tai käyttää pitkäharjaksista pensseliä. Samalla voit kostealla rätillä puhdistaa paljenauhat. Älä käytä märkää rättiä sillä palje on pahvia. Kastunut kangas voi kuivuttuaan jäädä laikukkaaksi.

Pinttyneet liat, naarmut ja kulumat

Lian pinttymistä voidaan ehkäistä erityisesti soiton jälkeen tehtävällä puhdistuksella. Jos likaa on päässyt pinttymään, voit kokeilla puhdistusta pelkällä rätillä hinkkaamalla. Jos tämä ei auta, voit käyttää jotain mietoa pesuainetta apuna. Älä kuitenkaan käytä hiovia puhdistusaineita ja sellaista pesuainetta, jossa on asetonia tai muuta syövyttävää ainesosaa. Älä lutraa veden kanssa, vaan puhdista soitinta kostetulla rätillä.

Selluloidipintaiset soittimet on vahattu tehtaalla. Voit putsata pinttyneitä kohtia esimerkiksi hiokkeettomalla muovivahalla. Katso, ettei vahaa joudu sellaisiin pieniin koloihin, joista sitä on hankala puhdistaa. Mikäli kotikonstit eivät tepsi, ammattilainen putsaa liat seuraavaan huollon yhteydessä.

Kaikki soittimen pintavauriot – kuten naarmut, kulumat ja vauriot – on hyvä jättää ammattilaisen hoidettavaksi. Normaalista käytöstä aiheutunut kuluminen on vain ulkonäöllinen seikka. Isoissa vaurioissa saattaa pinnan lisäksi olla korjattavaa myös sisäpuolella: runko tai koneistot saattavat olla vaurioituneet, eikä kaikki äänet välttämättä soi.

Yleisiä ongelmia

Jokin ääni saattaa lakata soimasta yhtäkkiä. Tähän voi syynä olla kielen katkeaminen, mutta yleensä syynä on roska, joka estää kielen toiminnan. Jopa sanomalehden palasia on kielipenkin sisältä irrotettu. Jos olet avannut harmonikan palkeen kohdalta joskus aiemmin tai sinulle on ammattilainen kertonut miten toimia, voit itse poistaa kieleen tai kielipenkkiin jämähtäneen roskan. Suositeltavaa kielen kuollessa on ottaa yhteys ammattilaiseen sillä roskat on helppo puhdistaa muun huollon yhteydessä.

Soittimen sisäosia ei kannata putsata ellei tiedä mitä tarkalleen tekee.

Bassovarsien tulee olla siistit ja suorassa.

Monesti eteen tulee tilanteita, että jokin mekaaninen asia menee soittimessa epäkuntoon, eikä soitinta ehditä viedä huoltajalle. Seuraavassa pari vinkkiä.

Bassossa näppäin saattaa jäädä pohjaan tai näppäin jää näppäinlevyn alle jumiin. Jos ääni jää soimaan, eikä näppäin liiku normaalisti, johtuu se todennäköisesti näppäinvarren oksasta, joka on hypännyt kerääjäkoneiston akselin oksan yli. Oheisessa kuvassa oksat ovat keltaisia poikittain olevia viivoja. Yksi konsti on painella bassonäppäimiä, jolloin kynsi saattaa palautua oikeaan kohtaan. Jos tämä ei auta ja jumittunut näppäin on sointubasson uloimmalla tai toiseksi uloimmalla rivillä, voit katsoa bassomaskin alle tarkistaaksesi, ovatko kaikki koneiston osat loogisesti samassa asennossa. Virheellinen oksan asento näkyy selkeästi. Voit vapauttaa jumiutuneen näppäinvarren käsin. Jos sama ääni jää toistuvasti soimaan, kyse on viasta, eikä kertaluontoisesta virhetoiminnasta. Ota yhteys korjaajaan.

Jos koko näppäin jää näppäinlevyn alle jumiin, ota bassomaski irti ja vapauta näppäin tätä kautta. On myös mahdollista vapauttaa näppäin laittamalla pieni ruuvimeisseli näppäimen päälle ja painamalla näppäin vapaaksi. Tätä ei kuitenkaan voi suositella, sillä näppäinvarsi saattaa taipua. Niin ikään näppäimeen jää helposti työkalusta jälki, joka tuntuu sormen alla.

Silloin tällöin tulee myös tilanteita eteen, jolloin kaikki näppäimet ovat uponneet reikiinsä. Älä ryhdy purkamaan koneistoa vaan ota tällöin yhteys korjaajalle.

Diskanttipuolen yleisin ongelma on vino tai irronnut näppäin. Jos irronneessa näppäimessä on ruuvi, ruuvaa näppäin takaisin kiinni. Selluloidiliimanäppäimissä puolestaan käytetään selluloidiliimaa. Hätätilanteen tullessa voit käyttää vaikka pikaliimaa näppäimen kiinnittämiseen. Puhdista liimauskohta ja katso, että näppäin tulee suoraan. Tässä yhteydessä olisi hyvä vaihtaa näppäinhuopa, jos vanha huopa on huonossa kunnossa.

Jos näppäin on vino, suosittelen soittimen viemistä huoltajalle, joka säätää tarvittaessa koko näppäimistön kuntoon.

Lopuksi näppäimistöjä koskevia amerikkalaishenkinen älä-tee-näitä-juttuja:

  • Älä tee mitään, jos et tiedä mitä teet.
  • Älä pura koneistoja tai yritä säätää näppäimien korkeuksia.
  • Ota yhteys mieluummin korjaajaan kuin kokeilet korjausta itse.